Loading...
U-bloki 2018-03-07T21:06:08+00:00

U-BLOKI SOLBET

SOLBET U-bloki tiek izmantoti monolito dzelzsbetonu joslu un mūrlatu veidošanai, lai palielinatu konstrukcijas stiprumu! No SOLBET U-blokiem var veidot dzelzsbetona logu un durvju aiļu parsedzes,ka ari kolonnas.

U-bloku izmēri

 Platums   Augstums   Garums  Pamatnes biezums Sānu malu biezums Cena par m3 [EUR bez PVN] Cena par m3 [EUR ar PVN]
 240  240  590  60  50  5.02  6.07
 300  60  70  5.35  6.48
 360  80  80  5.56  6.48
 420  80  80  6.44  7.79